ÜYELİK HESABI OLUŞTUR

DERSİN EĞİTMENİNE SORU SORUN

ŞİFRENİZİ Mİ UNUTTUNUZ?

EĞİTİMCİLERİMİZ

Dr. Erdoğan Kunter

DERSİ:
Modül 1A - ARDS; Sınıflama, Tanı ve Tedavide Güncelleme

Dr. Filiz Koşar

DERSİ:
Modül 1B - Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvazif Mekanik Ventilasyon

Dr. Müge Aydoğdu

DERSİ:
Modül 1C - Noninvazif Mekanik Ventilasyon’un Uzun Süreli Uygulanması; Endikasyonlar , Takip

Dr. Cenk Kıraklı

DERSİ:
Modül 1D - İnvazif Mekanik Ventilasyon; Modlar, Grafikler

Dr. Hüseyin Lakadamyalı

DERSİ:
Modül 2A - Uykuda Solunum Bozuklukları; Sınıflama ve Tanımlar

Dr. Oğuz Köktürk

DERSİ:
Modül 2B - Obstrüktif Uyku Apne Sendromu

Dr. Handan İnönü Köseoğlu

DERSİ:
Modül 2C - Santral Uyku Apne Sendromu

Dr. Duygu Özol

DERSİ:
Modül 2D - Uyku İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları

Dr. Ülkü Yılmaz

DERSİ:
Modül 3A - Akciğer Kanserinde Tanı ve Evreleme

Dr. Deniz Köksal

DERSİ:
Modül 3B - Pulmoner Nodüllere Yaklaşım ve Akciğer Kanserinde Erken Tanı, Tarama

Dr. Akif Turna

DERSİ:
Modül 3C - Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisinde Yenilikler, Erken Evre Akciğer Kanseri Tedavisi

Dr. Berna Kömürcüoğlu

DERSİ:
Modül 3D - Lokal İleri Evre Akciğer Kanserinde Tedavi

Dr. Meral Gülhan

DERSİ:
Modül 3E - İleri Evre Akciğer Kanserinde Tedavi, Sistemik Tedavide Yenilikler
Modül 11A - Pulmoner Tromboemboli: Şok ve Hipotansiyon Olan Hastada Tanı Algoritması ve Tedavi

Dr. Gazi Gülbaş

DERSİ:
Modül 4A - Tanımlama ve Risk Faktörleri

Dr. Mukadder Çalıkoğlu

DERSİ:
Modül 4B - Tanı ve Klinik Özellikler

Dr. Arzu Mirici

DERSİ:
Modül 4C - Sistemik Etkiler ve Komorbiditeler

Dr. Hakan Günen

DERSİ:
Modül 4D - Stabil KOAH Tedavisi

Dr. Mecit Süerdem

DERSİ:
Modül 4E - AKOS ve Tedavisi

Dr. Mustafa Hikmet Özhan

DERSİ:
Modül 5A- Toplumda Gelişen Pnömoniler

Dr. Evrim Eylem Akpınar

DERSİ:
Modül 5B- Hastanede Gelişen Pnömoniler

Dr. M. Şule Akçay

DERSİ:
Modül 5C- Bağışıklığı Baskılanmış Kişilerde Gelişen Pnömoniler

Dr. Yusuf Aydemir

DERSİ:
5D- Bronşektazi

Dr. Ali Fidan

DERSİ:
Modül 6B- Latent TB

Dr. Mediha Gönenç Ortaköylü

DERSİ:
Modül 6C- TNF-Alfa Bloker Kullanımı ve Diğer Özel Durumlarda

Dr. Şeref Özkara

DERSİ:
Modül 6D- ÇİD-TB ve YİD-TB Tanı ve Tedavisi

Dr. Gülşah Günlüoğlu

DERSİ:
Modül 6E- Ekstrapulmoner TB

Dr. Hüseyin Yıldırım

DERSİ:
Modül 7A- Plörezili Hastaya Yaklaşım

Dr. Güntülü Ak

DERSİ:
Modül 7B- Mezotelyoma

Dr. Muzaffer Metintaş

DERSİ:
Modül 7C- Medikal Torakoskopi

Dr. Sevda Şener Cömert

DERSİ:
Modül 7D- Malign Plevral Efüzyonun Yönetimi
Modül 9A- Göğüs Hastalıklarında Tanısal Girişimler

Dr. Füsun Kalpaklıoğlu

DERSİ:
Modül 8A- Tanımlama, Patogenez ve Tanı

Dr. Zeynep Ferhan Özşeker

DERSİ:
Modül 8B- Kontrol Kavramına Göre Tedavi

Dr. Kurtuluş Aksu

DERSİ:
Modül 8C- Akut Atak Tedavisi

Dr. Zafer Aktaş

DERSİ:
Modül 9B- Terapötik Bronkoskopi

Dr. Benan Çağlayan

DERSİ:
Modül 9C- İleri Bronkoskopik İşlemler

Dr. Ayperi Öztürk

DERSİ:
Modül 9D- Özel Durumlarda Bronkoskopi (KOAH, Gebelik, Hemoptizi)

Dr. Nazmi Bilir

DERSİ:
Modül 10A- Tütün Ürünleri, Tütün Kullanımına Bağlı Sağlık Sorunları
Modül 10D- Tütün Kontrolünde Uluslar Arası Düzenlemeler ve Türkiye'deki Uygulamalar

Dr. Hilal Özcebe

DERSİ:
Modül 10B- Tütün Kontrolünün Gerekçeleri ve Tütün Kontrolü Stratejileri

Dr. Ayşegül Karalezli

DERSİ:
Modül 10C- Sigara (Tütün) Bırakma Tedavileri; Güncel Durum ve Olası Gelişmeler

Dr. Feza Uğurman

DERSİ:
Modül 11B- Pulmoner Tromboemboli: Şok ve Hipotansiyon Olmayan Hastada Tanı Algoritması ve Tedavi

Dr. Oğuz Uzun

DERSİ:
Modül 11D- Pulmoner Vaskülitler
Modül 12C- Hipersensitivite Pnömonileri

Dr. Bülent Altınsoy

DERSİ:
Modül 12A- Konnektif Bağ Doku Hastalıklarında Akciğer

Dr. Ceyda Anar

DERSİ:
Modül 12B- İdiyopatik Pulmoner Fibrozis


YUKARI