Anasayfa » Eğitimciler » Dr. Feza Uğurman

Dr. Feza Uğurman

Adı Soyadı:  Feza Uğurman
Doğum Yeri Tarihi: Bursa, 06.08.1962
Yazışma Adresi: Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi.
Eğitim: İzmir Atatürk Lisesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1980 – 1986)
Medeni Durum : Evli, Bir Çocuklu
İhtisas : 1988 – 1992 Tarihleri arasında Atatürk Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezinde
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanlık Eğitimi.
Uzmanlık Tezi: Plevral Sıvıların Ayırıcı Tanısında Alpha-1 Antitripsinin Rolü, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,1992.
Halen Görev Yeri : Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
2/A Servisi Eğitim Görevlisi
Yabancı Dil İngilizce
Akademik unvan Doçentlik (2004)
Kurs ve Sertifika Programları: Biyoistatistik Kursu, Hacettepe Üniversitesi – 2000
Uyku Hastalıkları Sertifikası, 2010
Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) sertifikası 2010
Temel Yoğun Bakım Kursu (TUSAD) 2012
Üye Olunan Dernekler ve Derneklerde Alınan Aktif Görevler : Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği: (TUSAD)
Toraks Derneği Ankara Şubesi
(2004 – 2006 tarihleri arasında Toraks Derneği Ankara
Şubesi yönetim Kurulu üyeliği.)
Hakem Kurulunda Görev Alınan Dergiler:   Solunum Hastalıkları Dergisi
Mesleki Tecrübe Ağrı        1986- 1988   Pratisyen hekim olarak mecburi hizmet

Ankara   1988-1992    Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs  Cerrahisi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi  (Araştırma Görevlisi)

İstanbul  1992-1993    Çamlıca Askeri Göğüs Hastalıkları Hastanesi

Yozgat 1993              Devlet Hastanesi (Uzmanlık Mecburi Hizmeti)

Ankara  1993- 20..      Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs  Cerrahisi

Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

Yurt içi-Yurt dışı Yayınlar

Yurt içi-Yurt dışı Kongreler

Ulusal ve yurt dışı dergilerde yayımlanmış 50’ye yakın yayın ve 4 kitap bölümü

Ulusal ve yurt dışı dergilerde yayımlanmış 50’ye yakın kongre sunumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WordPress Image Lightbox Plugin
Sayfa Yükleniyor Bekleyiniz...
2. MODÜL AÇILDI
28 Eylül itibariyle MODÜL - 2
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI
aktive edilmiştir.
Sitemiz Şuan Test Aşamasındadır.
2. MODÜL AÇILDI
28 Eylül itibariyle MODÜL - 2
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI
aktive edilmiştir.
3. MODÜL AÇILDI
25 Kasım itibariyle MODÜL - 3
AKCİĞER KANSERİ
aktive edilmiştir.

TTB Kredilendirmesi için başlamış olduğunuz modüllerin bitirme sınavını
21 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlayınız.
4. MODÜL AÇILDI
30 Aralık 2015 itibariyle
MODÜL - 4 KOAH
aktive edilmiştir.
5. MODÜL AÇILDI
02 Şubat 2016 itibariyle
MODÜL - 5 ENFEKSİYON HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.
6. MODÜL AÇILDI
11 Mart 2016 itibariyle
MODÜL - 6 TÜBERKÜLOZ
aktive edilmiştir.
7. MODÜL AÇILDI
13 Nisan 2016 itibariyle
MODÜL - 7 PLEVRA HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.
8. MODÜL AÇILDI
09 Mayıs 2016 itibariyle
MODÜL - 8 ASTIM
aktive edilmiştir.
9. MODÜL AÇILDI
13 Haziran 2016 itibariyle
MODÜL 9: GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
aktive edilmiştir.
10. MODÜL AÇILDI
13 Temmuz 2016 itibariyle
MODÜL 10: TÜTÜN KONTROLÜ
aktive edilmiştir.
11. MODÜL AÇILDI
21 Eylül 2016 itibariyle
MODÜL 11: PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR
aktive edilmiştir.
12. MODÜL AÇILDI
07 Kasım 2016 itibariyle
MODÜL - 12 :DİFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.