Anasayfa » Eğitimciler » Dr. Müge Aydoğdu

Dr. Müge Aydoğdu

Adı Soyadı: MÜGE AYDOĞDU Doğum Tarihi: 01. EKİM. 1976

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans TIP FAKÜLTESİ
(İngilizce TIP)
Hacettepe Üniversitesi

1993-1999

Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz TC Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2000-2004

Doçentlik Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2013

Yoğun Bakım Uzmanlığı Yoğun Bakım Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2013


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :
İnterstisyel Akciğer Hastalarında Polisomnografi ile Uyku Özelliklerinin Değerlendirilmesi-Tez Danışmanı:Doç Dr Bülent Çiftçi

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.  TC Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2000-2004
Uzm Dr  T.C Sayıştay Başkanlığı (Kurum Hekimi) 2005-2006
Uzm Dr Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2006-2008
Yar.Doç. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2008- 2014
Doç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2014-


Projelerde Yaptığı Görevler :

  1. TÜBİTAK PROJESİ 113S677-2014- Septik akut böbrek yetmezliğinin erken tanısında idrar hücre siklusu duraklama belirteçleri TIMP2 ve IGFBP-7’nin yeri- Tamamlandı, Sonuç raporu gönderildi, yayın aşamasında. Proje Yürütücüsü
  2. TÜBİTAK PROJESİ  109S001- 2009-Sepsisli Yoğun Bakım Hastalarında Akut Böbrek Hasarının erken Tanısında Serum ve İdrar Cystatin-C Düzeylerinin Tanı Değerinin Karşılaştırılması. Tamamlandı, yayınlandı-Araştırmacı
  3. GAZİ-BAP Projesi: 01/2009-62 Akciğer kanseri nedeniyle radyoterapi alan hastalarda radyasyon pnömonitis erken tanısında exhale nitrik oksitin yeri- Proje Yürütücüsü-Tamamlandı, yayın aşamasında
  4. GAZİ BAP Projesi: 01/2010-03 Sepsisli yoğun bakım hastalarında akut böbrek hasarının erken tanısında serum ve idrar NGAL düzeylerinin değerinin karşılaştırılması- Proje Yürütücüsü, Tamamlandı, yayınlandı
  5. GAZİ BAP Projesi 2011: Noninvaziv mekanik ventilasyon sırasında PaCO2 düzeyinde düşmeyi erken ve geç dönemde etkileyen ventilatör stratejisi ve diğer faktörlerin belirlenmesi-Araştırmacı
  6. GAZİ BAP Projesi 2011: Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun sırtüstü veya yanuygulanması başarıyı etkiler mi?-Araştırmacı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Dahili Cerrahi Yoğun Bakım Derneği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
European Respiratory Society

Akademik ilgi alanları:

Sepsis, septik şok
Ventilatör ilişkili pnömoni
Noninvazif mekanik ventilasyon
Yoğun bakım ünitesinde Doppler Ekokardiografi
Noninvazif hemodinamik monitorizasyon
İnvazif mekanik ventilasyon
Yoğun bakım ünitesinde nütrisyon
Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu, Ekstrakorporeal CO2 removal
Kritik hastada böbrek yetmezliği, erken tanı ve tedavisi

WordPress Image Lightbox Plugin
Sayfa Yükleniyor Bekleyiniz...
2. MODÜL AÇILDI
28 Eylül itibariyle MODÜL - 2
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI
aktive edilmiştir.
Sitemiz Şuan Test Aşamasındadır.
2. MODÜL AÇILDI
28 Eylül itibariyle MODÜL - 2
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI
aktive edilmiştir.
3. MODÜL AÇILDI
25 Kasım itibariyle MODÜL - 3
AKCİĞER KANSERİ
aktive edilmiştir.

TTB Kredilendirmesi için başlamış olduğunuz modüllerin bitirme sınavını
21 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlayınız.
4. MODÜL AÇILDI
30 Aralık 2015 itibariyle
MODÜL - 4 KOAH
aktive edilmiştir.
5. MODÜL AÇILDI
02 Şubat 2016 itibariyle
MODÜL - 5 ENFEKSİYON HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.
6. MODÜL AÇILDI
11 Mart 2016 itibariyle
MODÜL - 6 TÜBERKÜLOZ
aktive edilmiştir.
7. MODÜL AÇILDI
13 Nisan 2016 itibariyle
MODÜL - 7 PLEVRA HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.
8. MODÜL AÇILDI
09 Mayıs 2016 itibariyle
MODÜL - 8 ASTIM
aktive edilmiştir.
9. MODÜL AÇILDI
13 Haziran 2016 itibariyle
MODÜL 9: GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
aktive edilmiştir.
10. MODÜL AÇILDI
13 Temmuz 2016 itibariyle
MODÜL 10: TÜTÜN KONTROLÜ
aktive edilmiştir.
11. MODÜL AÇILDI
21 Eylül 2016 itibariyle
MODÜL 11: PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR
aktive edilmiştir.
12. MODÜL AÇILDI
07 Kasım 2016 itibariyle
MODÜL - 12 :DİFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.