Anasayfa » Eğitimciler » Dr. Ülkü Yılmaz

Dr. Ülkü Yılmaz

Adı Soyadı:  Ülkü Yılmaz
Doğum Yeri Tarihi: Ankara, 11 04 1965
Eğitim: Ankara Aydınlıkevler İlkokulu

Ankara Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu

Ankara Aydınlıkevler Lisesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1982 – 1988)

Medeni Durum : Bir Çocuklu
İhtisas : 1988 – 1993 Tarihleri arasında Atatürk Göğüs
Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezinde
Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanlık Eğitimi.
Uzmanlık Tezi: Akciğer  kanserlerinde karsinoembriyonik antijen, nöron spesifik enolaz, ferritin ve doku polipeptid antijen serum ve bronkoalveoler lavaj düzeylerinin tanı değeri, Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi,1992.
Halen Görev Yeri : Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi
Doç Dr,  Eğitim görevlisiKemoterapi ünitesi ve Torasik Onkoloji Konsey sorumlusu
Yabancı Dil İngilizce
Akademik unvan Doçentlik (17 03 2003)
Kurs ve Sertifika Programları: Temel Onkoloji Kursu. Ekim 1995 – Ocak 1996
British Thoracic Society Pulmonary Rehabilitation Short Course 19-20 Ekim 2006
Esmo Course on Palliative Care in Oncology 17-18 Kasım 2006
Kemoterapi uygulamaları pratiği 5-9 Mayıs 2010
Üye Olunan Dernekler ve Derneklerde Alınan Aktif Görevler : Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği: 
2004-2006 Tarihleri arasında yönetim kurulu üyesi,
2006-2008 TÜSAD Genel Sekreterliği görevi,
2008-1010 TÜSAD yönetim kurulu üyeliği
2011-     Yönetim kurulu üyesi ve TÜSAD SaymanıTÜSAD Akciğer Kanseri Çalışma Grubu BaşkanıToraks Derneği Ankara Şubesi 
1998 – 2000 tarihleri arasında Toraks Derneği Ankara
Şubesi yönetim Kurulu üyeliği ve Mali sekreterliği.

Türk Akciğer Kanseri Derneği

Hakem Kurulunda Görev Alınan Dergiler:   Solunum Hastalıkları dergisi
Solunum dergisi
Türk Toraks derneği, Toraks Dergisi
Tuberkuloz Toraks Dergisi
Turkish Respiratory Journal
Türkiye Klinikleri

 

Halen AGHH’de Kemoterapi Ünitesi ve Torasik Onkoloji Konsey Sorumlusu, eğitim görevlisi  olarak görev yapmaktayım.

Senede 600 kadar bronkoskopi deneyimim olmaktadır. Hastanemiz Pulmoner Rehabilitasyon Ünitesi kuruluşunda görev aldım ve bu ünitede iki yıl çalıştım.

Uluslar arası dergilerde yayınlanmış, üçü ilk isme olmak üzere 14 makale, ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 50 makale, uluslararası kongrelerde sunulmuş 20, ulusal kongrelerde sunulmuş 70 bildirim var. Bir kitap, bir de Solunum Özel Sayı dergi editörlüğü yaptım. Yedi adet kitap bölümü yazdım. Dört ulusal hakemli dergide yayın kurulu üyeliği ve hakemlik görevlerimi yürütmekteyim.  Ulusal kongre, sempozyum ve panellerde konuşmacı ve oturum başkanı olarak alınmış otuz görevim var. Bir kez kongre başkanlığı görevi yürüttüm, çeşitli kongre organizasyonlarında görev yaptım.

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü’nde 2011 yılında Göğüs Hastalıkları alanında komisyon üyeliği yaptım. Halen T.C.S.B. Himayesi’de yürütülen Asbest Kontrol Projesi’nde çalışmaktayım. Alanımızla ilgili uluslararası IASLC, ERS, ACCP, ulusal derneklerden TÜSAD, TAKD, TTD, Türkiye Mezotelyoma Çalışma Grubu’nun üyesiyim.

2000-2002 Yılları’nda Türk Toraks Derneği Ankara Şubesi Yöneyim Kurulu Üyeliği ve Mali Sekreterliği , 2004-2006 Yılları arasında Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) yönetim kurulu üyeliği, 2006-2008 arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği, 2008-2013 arasında Yönetim Kurulu üyeliği ve Akciğer Kanseri Çalışma Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundum. Halen TÜSAD akciğer kanseri çalışma grubu başkanı olarak görev yapmaktayım.

WordPress Image Lightbox Plugin
Sayfa Yükleniyor Bekleyiniz...
2. MODÜL AÇILDI
28 Eylül itibariyle MODÜL - 2
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI
aktive edilmiştir.
Sitemiz Şuan Test Aşamasındadır.
2. MODÜL AÇILDI
28 Eylül itibariyle MODÜL - 2
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI
aktive edilmiştir.
3. MODÜL AÇILDI
25 Kasım itibariyle MODÜL - 3
AKCİĞER KANSERİ
aktive edilmiştir.

TTB Kredilendirmesi için başlamış olduğunuz modüllerin bitirme sınavını
21 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlayınız.
4. MODÜL AÇILDI
30 Aralık 2015 itibariyle
MODÜL - 4 KOAH
aktive edilmiştir.
5. MODÜL AÇILDI
02 Şubat 2016 itibariyle
MODÜL - 5 ENFEKSİYON HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.
6. MODÜL AÇILDI
11 Mart 2016 itibariyle
MODÜL - 6 TÜBERKÜLOZ
aktive edilmiştir.
7. MODÜL AÇILDI
13 Nisan 2016 itibariyle
MODÜL - 7 PLEVRA HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.
8. MODÜL AÇILDI
09 Mayıs 2016 itibariyle
MODÜL - 8 ASTIM
aktive edilmiştir.
9. MODÜL AÇILDI
13 Haziran 2016 itibariyle
MODÜL 9: GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
aktive edilmiştir.
10. MODÜL AÇILDI
13 Temmuz 2016 itibariyle
MODÜL 10: TÜTÜN KONTROLÜ
aktive edilmiştir.
11. MODÜL AÇILDI
21 Eylül 2016 itibariyle
MODÜL 11: PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR
aktive edilmiştir.
12. MODÜL AÇILDI
07 Kasım 2016 itibariyle
MODÜL - 12 :DİFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.