Anasayfa » Eğitim Programı

Eğitim Programı

MODÜL NO KONU BAŞLIĞI EĞİTİCİ
     
1 YOĞUN BAKIM Filiz Koşar
1A ARDS; Sınıflama, Tanı ve Tedavide Güncelleme Erdoğan Kunter
1B Akut Solunum Yetmezliğinde Noninvazif Mekanik Ventilasyon Filliz Koşar
1C Noninvazif Mekanik Ventilasyon’un  Uzun Süreli Uygulanması; Endikasyonlar , Takip Müge Aydoğdu
1D İnvazif Mekanik Ventilasyon; Modlar, Grafikler Cenk Kıraklı
  1.Modül (TTB-STE Kredi Puanı: 2)  
     
2 UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI Oğuz Köktürk
2A Uykuda Solunum Bozuklukları; Sınıflama ve Tanımlar Hüseyin Lakadamyalı
2B Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Oğuz Köktürk
2C Santral Uyku Apne Sendromu Handan İnönü Köseoğlu
2D Uyku İlişkili Hipoventilasyon ve Hipoksemi Bozuklukları Duygu Özol
  2.Modül (TTB-STE Kredi Puanı: 2)  
     
3 AKCİĞER KANSERLERİ Meral Gülhan
3A Akciğer Kanserinde Tanı ve Evreleme  Ülkü Yılmaz
3B Pulmoner Nodüllere Yaklaşım ve Akciğer Kanserinde Erken Tanı, Tarama  Deniz Köksal
3C Akciğer Kanseri Cerrahi Tedavisinde Yenilikler, Erken Evre Akciğer Kanseri Tedavisi:  Akif Turna
3D Lokal İleri Evre Akciğer Kanserinde Tedavi  Berna Kömürcüoğlu
3E İleri Evre Akciğer Kanserinde Tedavi, Sistemik Tedavide Yenilikler  Meral Gülhan
  3.Modül (TTB-STE Kredi Puanı: 2,5)  
     
4 KOAH Mecit Süerdem
4A Tanımlama ve Risk Faktörleri  Gazi Gülbaş
4B Tanı ve Klinik Özellikler  Mukadder Çalıkoğlu
4C Sistemik Etkiler ve Komorbiditeler  Arzu Mirici
4D Stabil KOAH Tedavisi  Hakan Günen
4E AKOS ve Tedavisi  Mecit Süerdem
4.Modül (TTB-STE Kredi Puanı: 2,5)
   
5 ENFEKSİYON HASTALIKLARI Mustafa Hikmet Özhan
5A Toplumda Gelişen Pnömoniler  Mustafa Hikmet Özhan
5B Hastanede Gelişen Pnömoniler  Evrim Eylem Akpınar
5C Bağışıklığı Baskılanmış Kişilerde Gelişen Pnömoniler  M. Şule Akçay
5D Bronşektazi  Yusuf Aydemir
5.Modül (TTB-STE Kredi Puanı: 2)
     
6 TÜBERKÜLOZ Ali Fidan
6A Tüberkülozda Tanı (Standart ve Yeni Yöntemler) ve Tedavi
6B Latent TB  Ali Fidan
6C TNF-alfa Bloker Kullanımı ve Diğer Özel Durumlarda TB  Mediha Gönenç Ortaköylü
6D ÇİD-TB ve YİD-TB Tanı ve Tedavisi  Şeref Özkara
6E Ekstrapulmoner TB Gülşah Günlüoğlu
6.Modül (TTB-STE Kredi Puanı: 2,5)
     
7 PLEVRA HASTALIKLARI Levent Dalar
7A Plörezili Hastaya Yaklaşım  Hüseyin Yıldırım
7B Mezotelyoma  Güntülü Ak
7C Medikal Torakoskopi  Muzaffer Metintaş
7D Malign Plevral Efüzyonun Yönetimi  Sevda Şener Cömert
7.Modül (TTB-STE Kredi Puanı: 2)
     
8 ASTIM Ferhan Özşeker
8A Tanımlama, Patogenez  ve Tanı  Füsun Kalpaklıoğlu
8B Kontrol Kavramına Göre Tedavi  Zeynep Ferhan Özşeker
8C Akut Atak Tedavisi  Kurtuluş Aksu
   8.Modül (TTB-STE Kredi Puanı: 1,5)  
     
9 GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ Levent Dalar
9A Göğüs Hastalıklarında Tanısal Girişimler  Sevda Şener Cömert
9B Terapötik Bronkoskopi  Zafer Aktaş
9C İleri Bronkoskopik İşlemler Benan Çağlayan
9D Özel Durumlarda Bronkoskopi (KOAH, Gebelik, Hemoptizi)  Ayperi Öztürk
   9.Modül (TTB-STE Kredi Puanı: 2)  
     
10 TÜTÜN KONTROLÜ Nazmi Bilir
10A Tütün Ürünleri, Tütün Kullanımına Bağlı Sağlık Sorunları  Nazmi Bilir
10B Tütün Kontrolünün Gerekçeleri ve Tütün Kontrolü Stratejileri  Hilal Özcebe
10C Sigara (tütün) Bırakma Tedavileri; Güncel Durum ve Olası Gelişmeler  Ayşegül Karalezli
10D Tütün Kontrolünde Uluslar Arası Düzenlemeler ve Türkiye’deki Uygulamalar  Nazmi Bilir
   10.Modül(TTB-STE Kredi Puanı:2)  
     
11 PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR Oğuzhan Okutan
11A Pulmoner Tromboemboli: Şok ve Hipotansiyon Olan Hastada Tanı Algoritması ve Tedavi  Meral Gülhan
11B Pulmoner Tromboemboli: Şok ve Hipotansiyon Olmayan Hastada Tanı Algoritması ve Tedavi  Feza Uğurman
11C Özel durumlarda PTE
11D Pulmoner Vaskülitler  Oğuz Uzun
11E Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon  Ayşegül Karalezli
   11.Modül(TTB-STE Kredi Puanı:2,5)

 

 
12 DİFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI Oğuzhan Okutan
12A Konnektif Bağ Doku Hastalıklarında Akciğer  Bülent Altınsoy
12B İdiyopatik Pulmoner Fibrozis  Ceyda Anar
12C Hipersensitivite Pnömonileri  Oğuz Uzun
WordPress Image Lightbox Plugin
Sayfa Yükleniyor Bekleyiniz...
2. MODÜL AÇILDI
28 Eylül itibariyle MODÜL - 2
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI
aktive edilmiştir.
Sitemiz Şuan Test Aşamasındadır.
2. MODÜL AÇILDI
28 Eylül itibariyle MODÜL - 2
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI
aktive edilmiştir.
3. MODÜL AÇILDI
25 Kasım itibariyle MODÜL - 3
AKCİĞER KANSERİ
aktive edilmiştir.

TTB Kredilendirmesi için başlamış olduğunuz modüllerin bitirme sınavını
21 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlayınız.
4. MODÜL AÇILDI
30 Aralık 2015 itibariyle
MODÜL - 4 KOAH
aktive edilmiştir.
5. MODÜL AÇILDI
02 Şubat 2016 itibariyle
MODÜL - 5 ENFEKSİYON HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.
6. MODÜL AÇILDI
11 Mart 2016 itibariyle
MODÜL - 6 TÜBERKÜLOZ
aktive edilmiştir.
7. MODÜL AÇILDI
13 Nisan 2016 itibariyle
MODÜL - 7 PLEVRA HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.
8. MODÜL AÇILDI
09 Mayıs 2016 itibariyle
MODÜL - 8 ASTIM
aktive edilmiştir.
9. MODÜL AÇILDI
13 Haziran 2016 itibariyle
MODÜL 9: GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
aktive edilmiştir.
10. MODÜL AÇILDI
13 Temmuz 2016 itibariyle
MODÜL 10: TÜTÜN KONTROLÜ
aktive edilmiştir.
11. MODÜL AÇILDI
21 Eylül 2016 itibariyle
MODÜL 11: PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR
aktive edilmiştir.
12. MODÜL AÇILDI
07 Kasım 2016 itibariyle
MODÜL - 12 :DİFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.