Anasayfa » Proje Yönetimi

Proje Yönetimi

arzumirici

1985 yılında İÜ, İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldum ve 2 yıl zorunlu hizmetimi Van Başkale Merkez Sağlık Ocağı ve Van AÇS/AP merkezinde yaptım. Uzmanlık eğitimime 1987 yılında Yedikule Göğüs Hastanesinde başladım ve 1992 yılında tamamladım ve aynı hastaneye başasistan olarak atandım. 1998 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından ilk ve son defa gerçekleştirilmiş olan 3 aşamalı (yabancı dil, merkezi bilim sınavı ve sözlü sınavı) Şef/Şef Yardımcılığı akademik yükseltme sınavında Şef Yardımcısı ve yine aynı yıl Göğüs Hastalıkları Doçenti oldum. 1999 yılında Klinik Şefi olarak atandım. 2000 yılından bu yana da ayrıca hastanemde Solunum Yoğun  Bakım Ünitesi kurucusu ve sorumlusu olarak görev  yapmaktayım.

2004 yılında Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildim ve daha sonra Genel Sekreter, başkan yardımcılığı görevlerinde bulunum. 2014 yılında yapılan Genel Kurul ile Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığına atandım.  Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği ’nin Ulusal Yıllık Kongresi Solunum 2006 ve Solunum 2007’nin Genel Sekreteri olarak görev yaptım, Solunum 2008 Kongresinin 2.Başkanı, Solunum 2009 ’un Bilimsel Komite Başkanı ve SOLUNUM 2010 kongresinin de başkanı olarak SOLUNUM kongrelerinde görev aldım.

2003 yılından itibaren 3 dönem Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu (TGHYK) Sınav Komisyonu ’nda Yürütme Kurulu tarafından seçilmek suret iyle görev yaptım. 2009 yılında Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlik Kurulu Genel Kurulu’nda TGHYK Yürütme Kurulu’na seçilip, 2009-2011 ve 2011-2013 dönemlerinde Genel Sekreter olarak görev yaptım, 2013-2015 dönemi için yapılan seçimlerde tekrar TGHYK kurulu Yürütme kuruluna seçildim ve Başkan Yardımcısı  olarak görevime devam etmekteyim.

Evliyim, 28 yaşında bir oğlum var.

close
filizkosar
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Başkanı
Dr. Arzu MİRİCİ
oguz_kokturk

1960 yılında İstanbul’da doğdum. 1983 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirdim. 1991 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimimi tamamladım. 1995 yılında aynı bölümde Y.Doç., 1996 yılında doçent, 2002 yılında ise profesör ünvanını aldım. Başkoordinatörlük, başhekim ve dekan yardımcılığı görevlerinde bulundum.

 

Finlandiya Turku University Hospital, Japonya Tokyo Tuberculosis Research Institute ve ABD Chicago Illinois University Hospital Sleep Center’da yurtdışı eğitimleri aldım.

 

1994 yılında kendi alanımızda ülkemizdeki ilk uyku laboratuvarını kurdum ve bugüne kadar çok sayıda genç arkadaşın yetişmesine öncülük ettim. Türk Uyku Araştırmaları Derneği genel sekreterliği, ikişer dönem Toraks Derneği uyku grubu başkanlığı ve paraziter akciğer hastalıkları alt çalışma grubu başkanlığı yaptım.

 

Ülkemiz uyku tıbbındaki gelişmeler doğrultusunda 2006 yılında Uyku Derneği’ni (Uykuder) kurdum ve iki dönem bu derneğin genel başkanlığını yaptım. 2010 yılında TÜSAD Uyku Bozuklukları Çalışma Grubunu kurmakla görevlendirildim ve iki dönem bu grubun başkanlığını yaptım.

 

Bilimsel ilgi alanlarım; plevra hastalıkları, uykuda solunum bozuklukları ve paraziter akciğer hastalıkları. Özel ilgi alanlarım; arkeoloji, seyahat etmek ve Türk sanat müziği.

 

Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Uyku Bozuklukları Merkezi Başkanı, Uyku Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve TÜSAD Uyku Bozuklukları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım. Evli ve bir çocuk babasıyım.

close
oguz_kokturk
Proje Başkanı
Dr. Oğuz KÖKTÜRK

ulkuyılmaz

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans TIP FAKÜLTESİ
(İngilizce TIP)
Hacettepe Üniversitesi

1993-1999

Y. Lisans
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz TC Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2000-2004

Doçentlik Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2013

Yoğun Bakım Uzmanlığı Yoğun Bakım Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2013


Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :
İnterstisyel Akciğer Hastalarında Polisomnografi ile Uyku Özelliklerinin Değerlendirilmesi-Tez Danışmanı:Doç Dr Bülent Çiftçi

Görevler:

Görev Unvanı Görev Yeri

Yıl

Dr.Ar.Gör.  TC Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2000-2004
Uzm Dr  T.C Sayıştay Başkanlığı (Kurum Hekimi) 2005-2006
Uzm Dr Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2006-2008
Yar.Doç. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2008- 2014
Doç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 2014-


Projelerde Yaptığı Görevler :

  1. TÜBİTAK PROJESİ 113S677-2014- Septik akut böbrek yetmezliğinin erken tanısında idrar hücre siklusu duraklama belirteçleri TIMP2 ve IGFBP-7’nin yeri- Tamamlandı, Sonuç raporu gönderildi, yayın aşamasında. Proje Yürütücüsü
  2. TÜBİTAK PROJESİ  109S001- 2009-Sepsisli Yoğun Bakım Hastalarında Akut Böbrek Hasarının erken Tanısında Serum ve İdrar Cystatin-C Düzeylerinin Tanı Değerinin Karşılaştırılması. Tamamlandı, yayınlandı-Araştırmacı
  3. GAZİ-BAP Projesi: 01/2009-62 Akciğer kanseri nedeniyle radyoterapi alan hastalarda radyasyon pnömonitis erken tanısında exhale nitrik oksitin yeri- Proje Yürütücüsü-Tamamlandı, yayın aşamasında
  4. GAZİ BAP Projesi: 01/2010-03 Sepsisli yoğun bakım hastalarında akut böbrek hasarının erken tanısında serum ve idrar NGAL düzeylerinin değerinin karşılaştırılması- Proje Yürütücüsü, Tamamlandı, yayınlandı
  5. GAZİ BAP Projesi 2011: Noninvaziv mekanik ventilasyon sırasında PaCO2 düzeyinde düşmeyi erken ve geç dönemde etkileyen ventilatör stratejisi ve diğer faktörlerin belirlenmesi-Araştırmacı
  6. GAZİ BAP Projesi 2011: Akut hiperkapnik solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyonun sırtüstü veya yanuygulanması başarıyı etkiler mi?-Araştırmacı

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Dahili Cerrahi Yoğun Bakım Derneği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
European Respiratory Society

Akademik ilgi alanları:

Sepsis, septik şok
Ventilatör ilişkili pnömoni
Noninvazif mekanik ventilasyon
Yoğun bakım ünitesinde Doppler Ekokardiografi
Noninvazif hemodinamik monitorizasyon
İnvazif mekanik ventilasyon
Yoğun bakım ünitesinde nütrisyon
Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu, Ekstrakorporeal CO2 removal
Kritik hastada böbrek yetmezliği, erken tanı ve tedavisi

close
ulkuyılmaz
Proje Başkan Yardımcısı
Dr. Ülkü YILMAZ
WordPress Image Lightbox Plugin
Sayfa Yükleniyor Bekleyiniz...
2. MODÜL AÇILDI
28 Eylül itibariyle MODÜL - 2
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI
aktive edilmiştir.
Sitemiz Şuan Test Aşamasındadır.
2. MODÜL AÇILDI
28 Eylül itibariyle MODÜL - 2
UYKUDA SOLUNUM BOZUKLUKLARI
aktive edilmiştir.
3. MODÜL AÇILDI
25 Kasım itibariyle MODÜL - 3
AKCİĞER KANSERİ
aktive edilmiştir.

TTB Kredilendirmesi için başlamış olduğunuz modüllerin bitirme sınavını
21 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlayınız.
4. MODÜL AÇILDI
30 Aralık 2015 itibariyle
MODÜL - 4 KOAH
aktive edilmiştir.
5. MODÜL AÇILDI
02 Şubat 2016 itibariyle
MODÜL - 5 ENFEKSİYON HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.
6. MODÜL AÇILDI
11 Mart 2016 itibariyle
MODÜL - 6 TÜBERKÜLOZ
aktive edilmiştir.
7. MODÜL AÇILDI
13 Nisan 2016 itibariyle
MODÜL - 7 PLEVRA HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.
8. MODÜL AÇILDI
09 Mayıs 2016 itibariyle
MODÜL - 8 ASTIM
aktive edilmiştir.
9. MODÜL AÇILDI
13 Haziran 2016 itibariyle
MODÜL 9: GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ
aktive edilmiştir.
10. MODÜL AÇILDI
13 Temmuz 2016 itibariyle
MODÜL 10: TÜTÜN KONTROLÜ
aktive edilmiştir.
11. MODÜL AÇILDI
21 Eylül 2016 itibariyle
MODÜL 11: PULMONER VASKÜLER HASTALIKLAR
aktive edilmiştir.
12. MODÜL AÇILDI
07 Kasım 2016 itibariyle
MODÜL - 12 :DİFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI
aktive edilmiştir.