Bizi Takip Edin

Eğitim Programı

MODÜL - 1 : Akciğer Kanseri EĞİTİMCİ
1A Akciğer kanserinde tanı ve evreleme Dr. Ülkü Yılmaz
1B Pulmoner nodüllere yaklaşım ve akciğer kanserinde erken tanı, tarama Dr. Deniz Köksal
1C Akciğer kanseri cerrahi tedavisinde yenilikler, erken evre akciğer kanseri tedavisi Prof.Dr. Akif Turna
1D Lokal ileri evre akciğer kanserinde tedavi Dr. Berna Kömürcüoğlu
1E İleri evre akciğer kanserinde tedavi, sistemik tedavide yenilikler Dr. Meral Gülhan
1F Multiple primer tümörler Dr. Pınar Akın Kabalak
MODÜL - 2 : Astım ve Alerji EĞİTİMCİ
2A Astım Patogenezi Dr. Arzu Didem Yalçın
2B Astım tanısı Dr. Gözde Köycü
2C Astım tedavisi Dr. Zeynep Ferhan Özşeker
2D Astım alevlenmesi: yaklaşım ve yönetim Dr. Kurtuluş Aksu
2E Zor astım Dr. Levent Cem Mutlu
2F Astımda hedefe yönelik tedaviler Dr. Bilge Salık
2G Astımda komorbiditeler ve tedaviye etkisi Dr. Pınar Mutlu
MODÜL - 3 : Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları ve Pulmoner Vasküler Hastalıklar EĞİTİMCİ
3A Konnektif bağ doku hastalıklarında akciğer Dr. Bülent Altınsoy
3B İdyopatik pulmoner fibrozis Dr. Funda Coşkun
3C Hipersensitivite pnömonileri Dr. Nilgün Yılmaz Demirci
3D Sarkoidoz Dr. Pınar Yıldız Gülhan
3E İPF dışı idyopatik interstisyel pnömoniler Dr. Aysun Şengül
3F Progresif fibratik akciğer hastalıkları Dr. Nilgün Yılmaz Demirci
3G Post-Covid fibrozis Dr. Funda Coşkun
3H Pulmoner tromboemboli: düşük ve orta riskli hastada tanı algoritması ve tedavi Dr. Onur Yazıcı
3I Pulmoner tromboemboli: yüksek riskli hastada tanı algoritması ve tedavi Dr. Berna Akıncı Özyürek
3J Özel durumlarda venöz tromboemboli (gebelik, kanser, COVİD-19) Dr. Fulsen Bozkuş
3K Pulmoner vaskülitler Dr. Ceyda Anar
3L Pulmoner arteriyel hipertansiyon Dr. Funda Coşkun
MODÜL - 4 : Fizyoloji EĞİTİMCİ
4A Akciğer ve göğüs duvarının mekanik olayları Dr. Gülderen Şahin
4B Akciğerde ventilasyon-perfüzyon ilişkisi Dr. Sanlı Sadi Kurdak
4C Alveoller ve dokularda gaz değişimi ve taşınması Dr. Fadıl Özyener
4D Solunumun düzenlenmesi Dr. Lütfi Çakar
4E Asit baz dengesinin düzenlenmesinde solunum sistemi Dr. Kerem Özgünen
4F Akciğerin savunma, filtrasyon ve depolama fonksiyonları Dr. Metin Baştuğ
4G Solunum fonksiyon testleri ve laboratuvar uygulamaları Dr. Funda Coşkun
4H Ekstrem çevresel koşulların solunum sistemine etkileri Dr. Erdinç Ercan
MODÜL - 5 : Geriatri EĞİTİMCİ
5A Sağlıklı yaşlanma Dr. Serap Duru
5B Yaşlıda solunum ilaçlarının kullanımında yaşanan zorluklar ve çözüm önerileri Dr. Pelin Uysal
MODÜL - 6 : Girişimsel Pulmonoloji EĞİTİMCİ
6A Toraks ultrasonografisi Dr. Ülkü Aka Aktürk
6B Bronkoskopi dışı tanısal girişimsel işlemler Dr. Semra Bilaçeroğlu
6C Tanısal bronkoskopi Dr. Özlem Soğukpınar
6D Terapötik bronkoskopi işlemler Dr. Cengiz Özdemir
6E İleri bronkoskopik işlemler Dr. Tayfun Çalışkan
6F Özel durumlarda bronkoskopi İbrahim Onur Alıcı
6G EBUS Dr. Ayperi Öztürk
MODÜL - 7 : İnfeksiyon EĞİTİMCİ
7A Toplum kökenli pnömoni Dr. Berna Kömürcüoğlu
7B Hastane kökenli pnömoni Dr. Şule Taş Gülen
7C Bağışıklığı baskılanmış kişilerde pnömoni Dr. Emel Ceylan
7D Bronşektazi Dr. Nigar Dirican
7E Ventilatör ilişkili pnömoni Dr. Huriye Berk Takır
7F Erişkinde aşılama Dr. Yusuf Aydemir
7G COVİD-19 tanı ve klinik seyir Dr. Berna Kömürcüoğlu
7H COVİD-19 tedavisi Dr. Özgür Batum
7I COVİD-19 sonrası takip ve izlem Dr. Şule Akçay
MODÜL - 8 : İnhalasyon Tedavileri EĞİTİMCİ
8A İnhalasyon tedavilerinde genel bilgiler ; havayolu özellikleri ve dinamiği, inhaler partiküllerin kinetiği Dr. Arzu Mirici
8B İnhalasyon tedavilerinde kullanılan cihazlar, cihazlara ait özellikler Dr. Yusuf Aydemir
8C Hastaya uygun inhalasyon cihazı seçimi, inhaler tedaviye hasta uyumu sorunları Dr. Muzaffer Onur Turan
8D Nebulizasyon tedavileri; seçim, uygulama ve kurallar Dr. Can Öztürk
8E NIV ile birlikte ve yoğun bakımda inhaler tedavi uygulamaları Dr. Burcu Yormaz
8F Covid-19 ve Geriatrik Hastalar Dr. Nagihan Durmuş Koçak
8G Çocuklarda inhaler tedaviler Dr. Sevgi Pekcan
MODÜL - 9 : KOAH EĞİTİMCİ
9A KOAH tanımı, epidemiyoloji, risk faktörleri, tanı ve evreleme Dr. Gazi Gülbaş
9B KOAH fizyopatolojisi, ayırıcı tanı ve ACO, komorbiditeler Dr. Nevin Taci Hoca
9C Stabil KOAH tedavisi ve rehberler  Dr. Muzaffer Onur Turan
9D KOAH’ta nonfarmakolojik tedaviler: USOT, NIMV, IMV, sigara bıraktırma tedavisi, bronkoskopik ve cerrahi tedaviler Uzman Dr. Nalan Ogan
9E KOAH alevlenmeleri ve tedavisi Dr. Burcu Yiğitbaş
9F KOAH’ta preop değerlendirme ve postoperatif komplikasyonlar  Dr. Arzu Mirici
9G Terminal dönem KOAH, KOAH’ta pulmoner rehabilitasyon ve teletıp Dr. Hülya Doğan Şahin
9H COVID-19 ve KOAH Dr. Esra Yazar
9I KOAH’ta maluliyet değerlendirmesi Dr. Mukadder Çalıkoğlu
MODÜL - 10 : Mesleki ve Çevresel Solunum Hastalıkları-İş Sağlığı EĞİTİMCİ
10A Meslek hastalıkları tanı ve bildirimi, yasal düzenlemeler Dr. Ayşe Coşkun Beyan
10B Göğüs hastalıkları/ meslek hastalıklarında maluliyet-özürlülük-meslekte kazanma gücü kaybı değerlendirmesi Dr. Cebrail Şimşek
10C Mesleki akciğer hastalıklarında radyoloji ve İLO pnömokonyoz sınıflandırması Dr. Cebrail Şimşek
10D İş ile ilişkili astım Dr. Nur Şafak Alıcı
10E Pnömokonyozlar Dr. Adem Koyuncu
10F Asbeste bağlı akciğer hastalıkları Dr. Gülden Sarı
10G Hipersensitivite pnömonisi ve mesleksel maruziyetlerle ilişkisi Dr. Bilge Akgündüz
MODÜL - 11 : Plevra EĞİTİMCİ
11A Medikal torakoskopi Dr. Muzaffer Metintaş
11B Mezotelyoma Dr. Güntülü Ak
11C Plörezili hastaya yaklaşım Dr. Semra Bilaçeroğlu
11D Malign plevral efüzyon yönetimi Dr. Sevda Şener Cömert
11E Parapnömonik plevral efüzyon Dr. Deniz Köksal
11F Nedeni bulunamayan plevral efüzyon  Dr. Muzaffer Metintaş
MODÜL - 12 : Solunum Rehabilitasyonu EĞİTİMCİ
12A Pulmoner rehabilitasyon; tanımlama, endikasyonları, kontrendikasyonları ve hasta değerlendirme Dr. Gazi Gülbaş
12B Değerlendirme yöntemleri (KPET ve alan testleri) Dr. Sanlı Sadi Kurdak
12C Egzersiz eğitimi Dr. Gökşen Kuran Aslan
MODÜL - 13 : Tüberküloz EĞİTİMCİ
13A Tüberkülozda mikrobiyolojik tanı Dr. Güneş Şenol
13B Tüberkülin deri testi ve IGRA’lar Dr. Özgür Batum
13C Tüberküloz kliniği, tanı ve tedavisi Dr. Gülru Polat
13D Latent tüberküloz enfeksiyonu Dr. Ali Fidan
13E Anti TNF kullanımı ve diğer özel durumlarda tüberküloz Dr. Gönenç Ortaköylü
13F Çok ilaca dirençli tüberküloz tanı ve tadavisi Dr. Onur Fevzi Erer
13G Ekstrapulmoner tüberküloz Dr. Sami Deniz
13H Nontüberküloz mikobakteri enfeksiyonları tanı ve tedavisi Dr. Dursun Tatar
13I Tüberküloz ve Covid-19 enfeksiyonu Dr. Pınar Çimen
MODÜL - 14 : Tütün Kontrolü EĞİTİMCİ
14A Tütün kontrolü, uluslararası düzenlemeler, Türkiye’deki uygulamalar Dr. Nazmi Bilir
14B Tütün ve sağlık etkileri Dr. Zeynep Atam Taşdemir
14C Tütün ve enfeksiyon ilişkisi Dr. Özlem Sönmez
14D Sigara bırakma tedavi yöntemleri ve nüks olgulara yaklaşım Dr. Şule Akçay
14E Yeni tütün ürünleri; Buzdağının görünmeyen yüzü Dr. Volkan Kara
MODÜL - 15 : Uyku Bozuklukları EĞİTİMCİ
15A Uykuda solunum bozuklukları; sınıflama ve tanımlar Dr. Hüseyin Lakadamyalı
15B Obstrüktif uyku apne sendromu Dr. Oğuz Köktürk
15C Santral uyku apne sendromu Dr. Handan İnönü Köseoğlu
15D Uyku ilişkili hipoventilasyon ve hipoksemi bozuklukları Dr. Duygu Özol
15E Uykuda solunum bozukluklarında PAP tedavisi; hangi hastaya hangi cihaz? Dr. Ahmet Ursavaş
15F Uykuda solunum bozukluklarında PAP dışı ve yeni geliştirilen tedavi yöntemleri Dr. Asiye Kanbay
MODÜL - 16 : Yoğun Bakım EĞİTİMCİ
16A ARDS sınıflama, tanı ve tedavide güncelleme Dr. Fatma Bodur Yıldırım
16B Akut solunum yetmezliğinde noninvaziv mekanik ventilasyon Dr. Ebru Ortaç Ersoy
16C İnvaziv mekanik ventilasyonda yeni modlar Dr. Cenk Kıraklı
16D Sepsis tanı ve tedavisi Dr. Murat Sungur
16E Oksijen tedavileri (nazal, rezervuarlı, yüksek akım) Dr. Defne Altıntaş
16F Yoğun bakımda bronkoskopi Dr. Müge Aydoğdu
MODÜL - 17 : Tanısal İşlemler EĞİTİMCİ
17A 6 Dakika Yürüme Testi Dr. Celal Satıcı
17B Arter Kan Gazı Dr. Celal Satıcı
17C Difüzyon Testi Dr. Funda Coşkun
17D Kardiyopulmoner Egzersiz Testi Dr. Funda Coşkun
17E Noninvaziv Mekanik Ventilasyon Cihazlar Dr. Cenk Kıraklı
17F Oksijen Tedavisi Uygulama Yöntemleri Dr. Cenk Kıraklı
17G Periferik lenf Nodu Örneklemesi Dr. Güntülü Ak
17H Plevra Biyopsisi Dr. Güntülü Ak
17I Plevral Drenaj Kateteri Dr. Güntülü Ak
17J Polisomnografi Dr. Handan İnönü Köseoğlu
17K Prick Testi Dr. Kurtuluş Aksu
17L Solunum Fonksiyon Testi Dr. Funda Coşkun
17M Temel Bronkoskopi Dr. Sinem Nedime Sökücü
17N Temel Endobronşiyal Ultrasonografi Dr. Ayperi Öztürk
17O Toraks Ultrasonografisi Dr. Ülkü Aka Aktürk
17P Torasentez Dr. Güntülü Ak
17R Tüberkülin Deri Testi Dr. Özgür Batum
17S Tünel Kateter Dr. Güntülü Ak
MODÜL - 18 : Araştırma Planlama ve Temel İstatistik EĞİTİMCİ
18A Araştırma protokolü : Araştırma sorusu, hipotez, FINER, PICO, değişken tipleri ve sonlanım noktaları Prof.Dr. Selma Metintaş
18B Literatür taraması yapma ve veri tabanları Dr. Yusuf Aydemir
18C Araştırma tipleri Dr. Celal Satıcı
18D Randomize kontrollü araştırma, sistematik derleme ve metaanaliz için bilgilendirme dosyaları hazırlama Dr. Mehmet Enes Gökler
18E Örneklem büyüklüğü ve temsiliyeti Dr. Ali Özer
18F Araştırmalarda bias ve önlemenin yöntemleri Prof.Dr. Akif Turna
18G Geçerlik ve güvenilirlik Dr. Celal Satıcı
18H Etik konular Prof.Dr. Aliye Mandıracıoğlu